Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace, návody / Kartové centrum / Jak žádat o ID kartu - zaměstnanec učitel

Jak žádat o ID kartu - zaměstnanec učitel

Jakým způsobem má žádat o ID kartu nově nastupující zaměstnanec-učitel

Od 20.6.2003, kdy vstoupilo v platnost opatření rektora JU o UPLATNĚNÍ A ZAVÁDĚNÍ JEDNOTNÉHO IDENTIFIKAČNÍHO A PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU NA JU, je každý nově nastupující zaměstnanec povinen požádat o vydání identifikační karty zaměstnance. Jde o čipovou bezkontaktní kartu se kterou je možno nejen vstupovat do míst chráněných přístupovým systémem, ale i čerpat služby na univerzitě (tisk a kopírování, menza, knihovny).

____________________________________________________________________________________________________________

Před výběrem karty pamatujte, že se jedná o kartu univerzitní, je tedy určena pro celou univerzitu a je jednona kolika fakultách máte uzavřen pracovní poměr. Každý zaměstnanec může mít pouze JEDNU platnou kartu. Jednou vydaná karta je platná po celou dobu zaměstnání, pouze její typ se může měnit podle pracovního zařazení.

____________________________________________________________________________________________________________


 

Pro zaměstnance-učitele jsou určeny dva typy identifikačních karet:

1. Mezinárodní identifikační karta učitele s licencí ITIC

  • Tato karta je dostupná POUZE!!! pro zaměstnance-učitele s úvazkem minimálně 0,4 výuka a zbytek vědecká činnost.

Jedná se nadstandartní identifikační kartu použitelnou jako mezinárodní identifikační kartu učitele a lze na ni čerpat výhody i mimo univerzitu. Tuto kartu vydává univerzita ve spolupráci s poskytovatelem mezinárodní licence GTS ALIVE s.r.o.. Karta je platná maximálně 16 měsíců a je nutné si každoročně zakoupit licenci ITIC (cena licence je 180,- Kč). Prodloužení licence se provádí pravidelně 1x za 12 měsíců holografickou známkou na rubu karty. Bližší informace o využití karty a možnostech čerpání slev v rámci licence ITIC najdete na stránkách poskytovatele http://www.isic.cz .

Vzhled karty:

ITIC-lic ITIC_rub

Tato karta je zpoplatněna částkou 180,- Kč ( 180,- Kč licence, náklady na výrobu hradí příslušná fakulta ) .... cena je platná pro první kartu zaměstnance-učitele.

2. Standartní karta Jihočeské univerzity (zaměstnanec)

Jedná se o čipovou kartu použitelnou pouze v rámci Jihočeské univerzity. Mimo univerzitu tuto kartu nelze používat.

Vzhled karty:

Zamestnanec_lic   Rub

Tato karta je zaměstnancům vydávána zdarma (náklady na výrobu hradí příslušná fakulta). Jde o svěřený předmět a při ukončení pracovního poměru se vrací. Zapůjčení je ošetřeno smlouvou o zapůjčení svěřeného předmětu.

 

Postup žádosti o kartu:

 

  • Vyplnění přihlášky .......... přihlášku o kartu by měl zaměstnanec-učitel obdržet při podpisu smlouvy na personální oddělení příslušného útvaru univerzity. Lze ji stáhnout zde a vytisknout na formát papíru A5 (Přihláška zaměstnance). Na přihlášce musíte vyplnit jméno, příjmení, rodné číslo, datum a podpis. Fotografii nalepte po celém okraji tak, aby při zpracování neodpadla, ale aby zůstala ohebná. V pravé části je nutno se rozhodnout pro typ žádané karty. Pokud chcete kartu ITIC, zaškrtnete POUZE čtvereček u nápisu ITIC, pokud chcete standartní kartu zaměstnanec, zaškrtnete POUZE čtvereček u nápisu zaměstnanec. Položky host si nevšímejte, přihláška je univerzální a slouží pro celou univerzitu. Celou přihlášku vyplňujte čitelně přiměřeně velkým hůlkovým písmem.
  • Odevzdání přihlášky .......... prihlášku odevzdáte buď na příslušném personálním oddělení, nebo je ji možné osobně doručit na pracoviště Kartového centra v budově Bobík.
  • Zaplacení poplatku za vydání karty .......... Pokud máte vybránu kartu podléhající poplatku (ITIC), příslušný poplatek je nutno neprodleně zaslat na účet univerzity  (č.účtu: 104725778/0300  specifický symbol: 110410   variabilní symbol: celé rodné číslo bez znaku /). Při vyplňování bankovního příkazu musíte dávat pozor na správnost jednotlivých položek. V žádném případě neposílejte peníze poštovní poukázkou!!!!! Chybovost položek zaslaných poštou je mimořádná a není možné jednotlivé platby individuálně dohledávat. Platbu za zpoplatněnou kartu možno provést i v hotovosti na pracovišti Kartového centra v budově Bobík (podmínkou je i současné předání přihlášky).
  • Převzetí vyrobené karty ........ karty jsou pro nově nastupující zaměstnance-učitele distribuovány prostřednictvím personálních oddělení příslušných fakult. Pokud nedojde k mimořádné události (opoždění předání přihlášky ke zpracování, opožděná platba, porucha přístrojů při výrobě) je karta doručena maximálně do 10ti pracovních dnů. Zde si ji zaměstnanec-učitel musí převzít osobně proti podpisu obálky ve které je karta doručena.
  • Užívání karty ........... karta je zásadně nepřenosná, je ji nutno chránit jako obvyklou bankovní kartu. V případě zapůjčeni cizí osobě zaměstnanec riskuje zablokování služeb karty, případně úplné zrušení možnosti tyto služby čerpat. Pokud dojde k poškození, zcizení či ztrátě karty musí zaměstnanec ve vlastním zájmu (možnost zneužití karty, vybrání částek dislokovaných na kartě) navštívit osobně v co nejkratší době pracoviště IPS a tam s ním problém bude vyřešen. Nová karta je již zpoplatněna v plné výši nákladů: ITIC = 330,- Kč (180,- Kč licence ITIC + 150,- Kč náklady na materál a výrobu), zaměstnanec = 150,- Kč (150,- Kč náklady na materiál a výrobu).
  • Platnost karty ......... Karta se musí pravidelně, 1x ročně, prodlužovat. Prodlužováni karet ITIC se provádí za poplatek 180,- Kč (licence ISIC od GTS ALIVE) se provádí na pracovišti Kartového centra v budově Bobík, platba za prodloužení licence ITIC je v hotovosti. Prodloužit platnost karty je možno nejdříve od 1.9. každého kalendářního roku.

 

    Pracoviště HelpDesk CIT a Kartové centrum se nachází v pavilonu M - budova č. 7 na této mapce. 

Novinky / Upozornění
Odstávka EGJE Dnes 1.6.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE Dnes 26.5.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE V pondělí 22.5.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE Dnes 20.4.2023 od 11:00 do 12:00 proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legistivních úprav. Děkuji za pochopení.
Další novinky...
HelpDesk CIT

 

             

 

E-mail:  helpdesk@rt.jcu.cz

Více informací ZDE