Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace, návody / Kartové centrum / Jak žádat o ID kartu - účastník celoživotního vzděláváni

Jak žádat o ID kartu - účastník celoživotního vzděláváni

Jakým způsobem má žádat o ID kartu nově nastupující účastník celoživotního vzdělávání

Od 20.6.2003, kdy vstoupilo v platnost opatření rektora JU o UPLATNĚNÍ A ZAVÁDĚNÍ JEDNOTNÉHO IDENTIFIKAČNÍHO A PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU NA JU, je každý nově nastupující účastník celoživotního vzdělávání povinen požádat o vydání identifikační karty účastníka CŽV. Jde o čipovou bezkontaktní kartu se kterou je možno nejen vstupovat do míst chráněných přístupovým systémem, ale i čerpat služby na univerzitě (tisk a kopírování, menza, knihovny).

_________________________________________________________________________________________________

Před požádáním o kartu pamatujte, že se jedná o kartu univerzitní, je tedy určena pro celou univerzitu a je jedno, kolik kurzů navštěvujete. Každý účastník CŽV může mít pouze JEDNU platnou kartu. Jednou vydaná karta je platná po celou kurzu CŽV.

___________________________________________________________________________________________________

 

Pro účastníky CŽV je připravena tato identifikační karta:

Vzhled karty:

Student   Rub

Tato karta je vydávána v ceně 130,- Kč


 

Postup žádosti o kartu:

 • Vyplnění přihlášky .......... přihlášku by měl každý účastní CŽV obdržet společně s oznámením o přijetí do kurzu CŽV. Případně ji lze stáhnout zde (Přihláška). V přihlášce je nutno vyplnit jméno, příjmení, rodné číslo, datum a podpis. Fotografii nalepte po celém okraji tak, aby při zpracování neodpadla, ale aby zůstala ohebná. V pravé části  zaškrtnete POUZE čtvereček u nápisu CŽV. Celou přihlášku vyplňujte čitelně přiměřeně velkým hůlkovým písmem.
 • Odeslání přihlášky .......... prihlášku je nutno doručit příslušnému organizátorovi kurzu. Pokud organizátor kurzu neurčí jinak, je nutno přihlášku doručit nejpozději v den zápisu do kurzu.
 • Zaplacení poplatku za vydání karty .......... příslušný poplatek za kartu je nutno zaslat na účet univerzity nejpozději tak, aby byl doručen v den zápisu (č.účtu: 104725778/0300  specifický symbol: 110410   variabilní symbol: celé rodné číslo bez znaku /). Při vyplňování bankovního příkazu musíte dávat velice pozor na správnost jednotlivých položek. V žádném případě neposílejte peníze poštovní poukázkou!!!!! Chybovost položek zaslaných poštou je mimořádná a není možné jednotlivé platby individuálně dohledávat. Platbu je v opravdu mimořádném případě (nemoc, mimořádný nástup, atd) možno provést i v hotovosti na pracovišti Kartového centra.
 • Převzetí vyrobené karty ........ karty jsou pro nově nastupující účastníky CŽV distribuovány prostřednictvím organizátorů kurzů. Pokud jde vše normálně a nedojde k mimořádné události (opoždění předání přihlášky ke zpracování, opožděná platba, porucha přístrojů při výrobě) je karta doručena maximálně do 10ti až 14ti dnů po zápisu do kurzu. Zde si ji účastník CŽV musí převzít osobně proti podpisu obálky ve které je karta doručena. Karty jsou vyráběny sériově a je zbytečné žádat přednostní výrobu.
 • Užívání karty ........... karta je zásadně nepřenosná, je ji nutno chránit jako obvyklou bankovní kartu. V případě zapůjčeni cizí osobě riskujete zablokování služeb karty, případně úplné zrušení možnosti tyto služby čerpat. Pokud dojde k poškození karty musí účastník CŽV navštívit osobně v co nejkratší době pracoviště IPS a tam s ním problém bude vyřešen.
 • Platnost karty ......... Platnost karty je nutno 1x ročně prodloužit a toto prodloužení je zdarma.  Veškerá prodloužení platnosti se provádí na pracovišti Helpdesk v budově Bobík. Prodloužit platnost karty je možno nejdříve od 1.9. každého kalendářního roku. 
    
    
    
  Pracoviště HelpDesk CIT a Kartové centrum se nachází v budově Auly - budova č. 7 na této mapce.
   
Novinky / Upozornění
Odstávka EGJE Dnes 1.6.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE Dnes 26.5.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE V pondělí 22.5.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE Dnes 20.4.2023 od 11:00 do 12:00 proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legistivních úprav. Děkuji za pochopení.
Další novinky...
HelpDesk CIT

 

             

 

E-mail:  helpdesk@rt.jcu.cz

Více informací ZDE