Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace, návody / Kartové centrum / Jak žádat o ID kartu - prezenční forma studia

Jak žádat o ID kartu - prezenční forma studia

Jakým způsobem má žádat o ID kartu nově nastupující student prezenční formy studia

Od 20.6.2003, kdy vstoupilo v platnost opatření rektora JU o UPLATNĚNÍ A ZAVÁDĚNÍ JEDNOTNÉHO IDENTIFIKAČNÍHO A PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU NA JU, je každý nově nastupující student povinen požádat o vydání identifikační karty studenta. Jde o čipovou bezkontaktní kartu se kterou je možno nejen vstupovat do míst chráněných přístupovým systémem, ale i čerpat služby na univerzitě (tisk a kopírování, menza, knihovny).

____________________________________________________________________________________________________________

Před výběrem karty pamatujte, že se jedná o kartu univerzitní, je tedy určena pro celou univerzitu a je jedno, kolik studujete současně fakult a oborů. Každý student může mít pouze JEDNU platnou kartu. Jednou vydaná karta je platná po celou dobu studia, pouze její typ se může měnit podle formy studia.

____________________________________________________________________________________________________________
 

Pro studenty prezenční formy studia jsou určeny dva typy identifikačních karet:

1. Evropská mezinárodní identifikační karta studenta s licencí ISIC

Jedná se nadstandartní identifikační kartu použitelnou jako mezinárodní identifikační kartu studenta a lze na ni čerpat výhody mimo univerzitu. Tuto kartu vydává Jihočeská univerzita ve spolupráci s poskytovatelem mezinárodní licence GTS ALIVE s.r.o.. Karta je platná maximálně 16 měsíců a je nutné si každoročně zakoupit licenci ISIC (cena licence je 180,- Kč). Prodloužení licence se provádí pravidelně 1x za 12 měsíců vždy na konci kalendářního roku holografickou známkou na rubu karty. V případě neprodloužení licence bude karta, po ukončení platnosti licence, pro použití na JU zablokována. Bližší informace o využití karty a možnostech čerpání slev v rámci licence ISIC najdete na stránkách poskytovatele http://www.isic.cz .

Vzhled karty:

           

Tato karta je vydávána v ceně 270,- Kč ( 180,- Kč licence + 90,- Kč část nákladů na kartu a potisk) .... cena je platná pro první kartu studenta

2. Standardní karta Jihočeské univerzity (student)

Jedná se o čipovou kartu použitelnou pouze v rámci Jihočeské univerzity. Mimo univerzitu tuto kartu nelze používat.

Vzhled karty:

Student  Rub

Tato karta je vydávána v ceně 80,- Kč ( 80,- Kč část nákladů na kartu a potisk) .... cena je platná pro první kartu studenta

 

Postup žádosti o kartu:
 

  • Vyplnění přihlášky .......... přihlášku by měl každý student obdržet společně s oznámením o přijetí ke studiu. Případně ji lze stáhnout zde (Přihláška). V přihlášce je nutno vyplnit jméno, příjmení, rodné číslo, datum a podpis. Fotografii nalepte po celém okraji tak, aby při zpracování neodpadla, ale aby zůstala ohebná. V pravé části je nutno se rozhodnout pro typ žádané karty. Pokud chcete kartu ISIC, zaškrtnete POUZE čtvereček u nápisu "student ISIC", pokud chcete standardní kartu Jihočeské univerzity (student) zaškrtnete POUZE čtvereček u nápisu "student".  Celou přihlášku vyplňujte čitelně přiměřeně velkým hůlkovým písmem.
  • Odeslání přihlášky .......... prihlášku je nutno doručit na studijní oddělení. Pokud studijní oddělení příslušné fakulty neurčí jinak, je nutno přihlášku doručit nejpozději v den zápisu ke studiu.
  • Zaplacení poplatku za vydání karty .......... příslušný poplatek za zvolenou kartu je nutno zaslat na účet univerzity nejpozději tak, aby byl doručen v den zápisu (č.účtu: 104725778/0300  specifický symbol: 110410   variabilní symbol: celé rodné číslo bez znaku /). Při vyplňování bankovního příkazu musíte dávat velice pozor na správnost jednotlivých položek. V žádném případě neposílejte peníze poštovní poukázkou!!!!! Chybovost položek zaslaných poštou je mimořádná a není možné jednotlivé platby individuálně dohledávat. Platbu je v opravdu mimořádném případě (nemoc, mimořádný zápis) možno provést i v hotovosti na pracovišti Kartového centra.
  • Převzetí vyrobené karty ........ karty jsou pro nově nastupující studenty distribuovány prostřednictvím oddělení HelDesk CIT. Pokud jde vše normálně a nedojde k mimořádné události (opoždění předání přihlášky ke zpracování, opožděná platba, porucha přístrojů při výrobě) je karta vyrobena maximálně do 10ti až 14ti dnů po zápisu a uložena na oddělení HelpDesk CIT. Zde si ji student musí převzít osobně proti podpisu obálky ve které je karta doručena. Karty jsou vyráběny sériově a je zbytečné žádat přednostní výrobu.
  • Užívání karty ........... karta je zásadně nepřenosná, je ji nutno chránit jako obvyklou bankovní kartu. V případě zapůjčeni cizí osobě student riskuje zablokování služeb karty, případně úplné zrušení možnosti tyto služby čerpat. Pokud dojde k poškození, zcizení či ztrátě karty musí student ve vlastním zájmu (možnost zneužití karty, vybrání částek dislokovaných na kartě) navštívit osobně v co nejkratší době pracoviště IPS a tam s ním problém bude vyřešen. Nová karta je již zpoplatněna v plné výši nákladů: ISIC = 350,- Kč (180,- Kč licence ISIC + 170,- Kč náklady na materál a výrobu), student = 150,- Kč (150,- Kč náklady na materiál a výrobu).
  • Platnost karty ......... oba typy karet se musí pravidelně, 1x ročně, prodlužovat. Prodlužováni karet ISIC se provádí za poplatek 180,- Kč (licence ISIC od GTS ALIVE), prodlužování platnosti ostatních karet je zdarma. Veškerá prodloužení platnosti pro kartu ISIC se provádí na pracovišti Kartového centra v budově Bobík, platba za prodloužení licence ISIC je v hotovosti. Prodloužit platnost karty je možno nejdříve od 1.9. každého kalendářního roku. Prodloužení platnosti standartní karty JU se provádí na oddělení HelpDesk CIT v budově Bobík. Všechny neprodloužené karty jsou po konci platnosti blokovány a jejich funkci je možno opět obnovit prodložením platnosti i po tomto datu.

  

   

     Pracoviště HelpDesk CIT a Kartové centrum se nachází v pavilonu M - budova č. 7 na této mapce.

 

Novinky / Upozornění
Odstávka EGJE Dnes 1.6.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE Dnes 26.5.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE V pondělí 22.5.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE Dnes 20.4.2023 od 11:00 do 12:00 proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legistivních úprav. Děkuji za pochopení.
Další novinky...
HelpDesk CIT

 

             

 

E-mail:  helpdesk@rt.jcu.cz

Více informací ZDE