Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace, návody / Kartové centrum / Jak žádat o ID kartu - kombinovaná forma studia

Jak žádat o ID kartu - kombinovaná forma studia

Jakým způsobem má žádat o ID kartu nově nastupující student kombinované formy studia

Od 20.6.2003, kdy vstoupilo v platnost opatření rektora JU o UPLATNĚNÍ A ZAVÁDĚNÍ JEDNOTNÉHO IDENTIFIKAČNÍHO A PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU NA JU, je každý nově nastupující student povinen požádat o vydání identifikační karty studenta. Jde o čipovou bezkontaktní kartu se kterou je možno nejen vstupovat do míst chráněných přístupovým systémem, ale i čerpat služby na univerzitě (tisk a kopírování, menza, knihovny).

_________________________________________________________________________________________________

Před požádáním o kartu pamatujte, že se jedná o kartu univerzitní, je tedy určena pro celou univerzitu a je jedno, kolik studujete současně fakult a oborů. Každý student může mít pouze JEDNU platnou kartu. Jednou vydaná karta je platná po celou dobu studia, pouze její typ se může měnit podle formy studia.

___________________________________________________________________________________________________

 

Pro studenty kombinované formy studia je připravena tato identifikační karta:

Vzhled karty:

Student   Rub

Tato karta je vydávána v ceně 80,- Kč ( 80,- Kč část nákladů na kartu a potisk) .... cena je platná pro první kartu studenta


 

Postup žádosti o kartu:

 

 • Vyplnění přihlášky .......... přihlášku by měl každý student obdržet společně s oznámením o přijetí ke studiu. Případně ji lze stáhnout zde (Přihláška). V přihlášce je nutno vyplnit jméno, příjmení, rodné číslo, datum a podpis. Fotografii nalepte po celém okraji tak, aby při zpracování neodpadla, ale aby zůstala ohebná. V pravé části  zaškrtnete POUZE čtvereček u nápisu student. Celou přihlášku vyplňujte čitelně přiměřeně velkým hůlkovým písmem.
 • Odeslání přihlášky .......... prihlášku je nutno doručit na studijní oddělení. Pokud studijní oddělení příslušné fakulty neurčí jinak, je nutno přihlášku doručit nejpozději v den zápisu ke studiu.
 • Zaplacení poplatku za vydání karty .......... příslušný poplatek za kartu je nutno zaslat na účet univerzity nejpozději tak, aby byl doručen v den zápisu (č.účtu: 104725778/0300  specifický symbol: 110410   variabilní symbol: celé rodné číslo bez znaku /). Při vyplňování bankovního příkazu musíte dávat velice pozor na správnost jednotlivých položek. V žádném případě neposílejte peníze poštovní poukázkou!!!!! Chybovost položek zaslaných poštou je mimořádná a není možné jednotlivé platby individuálně dohledávat. Platbu je v opravdu mimořádném případě (nemoc, mimořádný zápis) možno provést i v hotovosti na pracovišti Kartového centra.
 • Převzetí vyrobené karty ........ karty jsou pro nově nastupující studenty distribuovány prostřednictvím oddělení HelDesk CIT. Pokud jde vše normálně a nedojde k mimořádné události (opoždění předání přihlášky ke zpracování, opožděná platba, porucha přístrojů při výrobě) je karta vyrobena maximálně do 10ti až 14ti dnů po zápisu a uložena na oddělení HelpDesk CIT. Zde si ji student musí převzít osobně proti podpisu obálky ve které je karta doručena. Karty jsou vyráběny sériově a je zbytečné žádat přednostní výrobu.

 • Užívání karty ........... karta je zásadně nepřenosná, je ji nutno chránit jako obvyklou bankovní kartu. V případě zapůjčeni cizí osobě student riskuje zablokování služeb karty, případně úplné zrušení možnosti tyto služby čerpat. Pokud dojde k poškození karty musí student navštívit osobně v co nejkratší době pracoviště IPS a tam s ním problém bude vyřešen.
 • Platnost karty ......... Platnost karty je nutno 1x ročně prodloužit a toto prodloužení je zdarma.  Veškerá prodloužení platnosti se provádí na pracovišti Helpdesk v budově Bobík. Prodloužit platnost karty je možno nejdříve od 1.9. každého kalendářního roku.  Všechny karty, které nebudou prodlouženy do 30.11., budou po tomto datu blokovány! Jejich plnou funkčnost lze opět obnovit po prodloužení platnosti.
   
   
   
  Pracoviště HelpDesk CIT a Kartové centrum se nachází v pavilonu M - budova č. 7 na této mapce.

   
Novinky / Upozornění
Odstávka EGJE Dnes 1.6.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE Dnes 26.5.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE V pondělí 22.5.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE Dnes 20.4.2023 od 11:00 do 12:00 proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legistivních úprav. Děkuji za pochopení.
Další novinky...
HelpDesk CIT

 

             

 

E-mail:  helpdesk@rt.jcu.cz

Více informací ZDE