Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace, návody / IDM - správa identit

Změna hesla IDM a hesla FreeRadius a osobního emailu pomocí portálu IDM

 

1. Změna hesla IDM


Portál IDM slouží uživatelům na Jihočeské univerzitě (dále JU) ke změně hesla IDM, ke změně hesla pro FreeRadius (wifi síť) a pro změnu osobní emailové adresy, evidované v IDM. Pro přihlášení se k portálu IDM lze použít URL adresy:

idm.jcu.cz

kterou zadáte do svého internetového prohlížeče. Tato URL adresa je dostupná jak ze sítě JU, tak i mimo ni. Pokud je IDM portál spuštěn ze sítě JU, po potvrzení takto zadané adresy se Vám na obrazovce objeví „Obrázek 1“, kde je třeba zadat svoje uživatelské jméno („Username“) a platné IDM heslo („Password“).

Pokud je portál spuštěn mimo síť JU objeví se opět „Obrázek 1“, ale po vyplnění uživatelského jména a hesla mohou nastat dva případy.

Pokud Vy jako uživatel máte heslo již změněné, tedy ne ve výchozím tvaru (viz níže), chování portálu je stejné jako při hlášení se k portálu ze sítě IDM, pouze je zapotřebí potvrdit pole „Nejsem robot“ a následně k tomu pracovat s tzv. obrázkovou captchou, zde vybrat příslušné obrázky dle zadaného úkolu, který není při každém zavolání konstantní. Poté můžete heslo změnit (viz dále).

Pokud uživatel má heslo stále výchozí, je na Váš osobní mail, který máte uveden v IDM zaslán email, ve kterém je uvedena URL adresa, platná 20 minut, po jejíž aktivaci se Vám je Vám dána možnost toto heslo změnit, stejným způsobem jako v předcházejícím případě. V případě, že osobní email u Vaší identity v IDM vyplněn není, jste na tuto skutečnost upozorněni současně s návodem, jak postupovat dále (odeslat příslušnou RT zprávu na Helpdesk JU, kde Vám Vaši osobní email adresu bude doplněna, po ověření Vaší identity a o tomto Vás budeme zpětným mailem informovat).

 

Obrázek 1

 

Získání přístupových údajů


IDM účet (uživatelské jméno) lze nalézt na adrese:

https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr

vyplněním políček PŘÍJMENÍ a RODNÉ ČÍSLO a zadáním funkce vyhledat (zobrazí se Vám IDM LOGIN neboli uživatelské jméno / username).

Tento IDM Login zadáte do pole „Username“, viz výše Obrázek 1.

Popis hesla pro první přihlášení naleznete ZDE.


Po prvním přihlášení uživatele k portálu IDM je z bezpečnostních důvodů, ale i ve vlastním zájmu uživatele, nutno si toto heslo změnit – tedy postupovat dle tohoto návodu.

Heslo musí splňovat pravidla bezpečnostní politiky pro tvorbu hesel JU, tzn. jeho délka musí být minimálně 8 znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, alespoň jedno malé písmeno a alespoň jednu číslici. Lze využít i speciální znaky. Toto pravidlo platí pro tvorbu hesla pro přístup do portálu IDM, heslo FreeRadius (wifi síť) musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, alespoň jedno malé písmeno a alespoň jednu číslici. Lze využít i speciální znaky.


Jestliže se Vám ale přihlášení přesto nezdaří, kontaktujte správce IDM na e-mailové adrese idm@rt.jcu.cz.


V e-mailu uveďte Vaše jméno, příjmení, studentské/zaměstnanecké číslo a uživatelské jméno (IDM LOGIN), kterým se do portálu IDM přihlašujete! Dále stručně a výstižně popište vzniklý problém! Tyto upřesňující informace nám urychlí řešit Vaše požadavky. Správci IDM Vám mohou, po požádání a ověření Vaší identity, provést reset hesla do výchozího tvaru.

Pokud údaje vyplníte chybně, objeví se chybové hlášení - - viz níže „Obrázek 2
 

Obrázek 2

 

Po správném vyplnění těchto údajů („Username“ a „Password“) a potvrzení klávesou „PŘIHLÁSIT“ portál nabídne obrazovku, kde lze zvolit funkci pro změnu IDM hesla anebo FreeRadius hesla.

Příslušná funkce se aktivuje pomocí stejnojmenné klávesy – viz „Obrázek 3“.

 

 

Obrázek 3


Po zvolení funkce „Změna uživatelského hesla“ se objeví „Obrázek 4“, kde je zapotřebí vyplnit naznačené údaje, tj. heslo IDM („Současné uživatelské heslo“), které se zadává z bezpečnostních důvodů (časová prodleva mezi zvolením příslušné funkce a zadáním konkrétních údajů pro změnu hesla).
 

 

Obrázek 4


Dále je zapotřebí vyplnit nově požadované heslo („Nové uživatelské heslo“) a toto poté potvrdit opakovaným zadáním identického hesla („Potvrzení nového hesla“), vše výše „Obrázek 4“.

Při vynechání údajů se objeví následující obrazovka („Obrázek 5“).
 

Obrázek 5


Všechny údaje je potřeba správně vyplnit. Při chybném vyplnění se zobrazí obrazovka – viz dále „Obrázek 6“.
 

Obrázek 6
 

Po správném vyplnění se dostáváme k následující obrazovce – „Obrázek 7“.
 


Obrázek 7


Poté stisknout klávesu „ZMĚNIT HESLO“ a akce se provede. Po úspěšném dokončení se v pravém horním rohu krátce objeví text o úspěšném provedení („ZMĚNA HESLA PROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ“) a portál přejde na obrazovku „Obrázek 3“. Pokud bychom heslo změnit nechtěli, stiskneme klávesu „ZRUŠIT“, akce se neprovede a portál rovněž přejde na obrazovku „Obrázek 3“.

 


 

2. Změna hesla FreeRadius
 

Obrázek 8
 

Nejprve je nutné opět vyplnit IDM heslo (jako v případě změny IDM hesla, z bezpečnostních důvodů) a poté přejdeme k zadání vlastního FreeRadius hesla a jeho potvrzení. Nutno dodržet na obrázku naznačená pravidla pro jeho vyplnění (viz výše „Obrázek 8“).

Pokud pravidla nedodržíme, objeví se „Obrázek 9“ a ani při stisku klávesy „ZMĚNIT HESLO“ se akce neprovede.
 

Obrázek 9

 

Obrázek 10


V případě správného vyplnění vypadá stav tak, jak je znázorněno výše („Obrázek 10“) a po stisku klávesy „ZMĚNIT HESLO“ se akce se provede. Po úspěšném dokončení se v pravém horním rohu krátce objeví text o úspěšném provedení („ZMĚNA HESLA PROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ“) a portál přejde na obrazovku „Obrázek 2“. Pokud bychom heslo změnit nechtěli, stiskneme klávesu „ZRUŠIT“, akce se neprovede a portál rovněž přejde na obrazovku „Obrázek 3“.

 


 

3. Změna osobního e-mailu

 

Obrázek 11


Nejprve je nutné opět vyplnit předepsané údaje, tj. „Nový osobní e-mail“ a totéž pro kontrolu zopakovat v následující řádce „Potvrzení nového e-mailu“.  Poté odeslat tyto údaje pomocí
klávesy „ZMĚNIT EMAIL“ anebo celou akci je možno zrušit klávesou „ZRUŠIT“ a navrátit portál do stavu „Obrázek 3“.

Pokud byl odeslán požadavek na změnu (klávesa „ZMĚNIT EMAIL“), IDM portál odešle na uvedený osobní e-mail zprávu a objeví se obrazovka „Obrázek 12“.
 

Obrázek 12


Po stisku klávesy „POKRAČOVAT“  portál přejde na obrazovku „Obrázek 3“. Následně je nutno aktivovat příslušný e-mailový portál, tuto vygenerovanou zprávu otevřít a kliknout v ní na zobrazený odkaz, který vypadá takto:

Dobrý den,
ověření emailu proveďte pomocí následujícího odkazu.

 Tato akce způsobí realizaci změny email adresy v IDM a následuje informativní obrazovka „Obrázek 13“.

Obrázek 13

 

Po stisku klávesy „POKRAČOVAT“  portál přejde na obrazovku „Obrázek 3“.

 

 

 

Novinky / Upozornění
IdM je znovu v provozu Systém IdM byl opraven a je znovu v provozu.
Další novinky...
HelpDesk CIT

Otevírací doba platná od 23.9.2019

Po  8.00 - 12.00   13.00 - 17.00

Út   8.00 - 12.00   13.00 - 17.00

St   8.00 - 12.00   13.00 - 17.00

Čt   8.00 - 12.00   13.00 - 17.00

Pá  8.00 - 12.00   13.00 - 17.00

Kontakt

Telefon: 38 777 1234

Mobil:    724 859 137

E-mail:  helpdesk@rt.jcu.cz

Více informací ZDE