Nacházíte se zde: Úvod / Licence / Licence

Licence

Přehled licencí dostupných uživatelům na JU.

avast! Distributed Network Manager

Multilicence síťového managementu k antivirovému systému pro PC od firmy ALWIL Trade.

 

Systém avast! Distributed Network Manager byl vybrán na základě výběrového řízení v rámci RP2007 spolu s vlastním antivirovým systémem. Jde o administrátorské rozhraní pro vzdálenou síťovou instalaci systému avast!.

Instalační média jsou dostupná IT správcům standardním způsobem na sdíleném disku \\store.jcu.cz\archive\Misc\avast (včetně licenčního souboru pro avast! Distribution Manager), registrační kódy u správce multilicence: RNDr. Josef Milota (milota@jcu.cz)


 

Součást:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

avast! Endpoint Protection

Systém avast! byl vybrán na základě výběrového řízení v rámci RP2007.

Instalační média jsou k dispozici na webu firmy Alwil:

a aktivační klíč je od 19.6.2013 dostupný IT správcům standardním způsobem na sdíleném disku \\store.jcu.cz\archive\Misc\avast.

Antivirový systém avast! Endpoint Protection je možno instalovat pouze na PC v majetku JU.

Pro studenty a zaměstnance JU k domácímu použití avast! Free Antivirus získáte registrační klíč přímo na webu výrobce: http://www.antivirus-avast.cz/avast/Download.aspx

Registrační klíče může výjimečně poskytnout rovněž správce multilicence: RNDr. Josef Milota (milota@jcu.cz).


 
Součást:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

avast! Professional Edition

Multilicence antivirového systému pro PC od firmy ALWIL Trade.

 

Systém avast! byl vybrán na základě výběrového řízení v rámci RP2007.

Instalační média jsou k dispozici na webu firmy Alwil:

a aktivační klíč je od 1.10.2007 dostupný IT správcům standardním způsobem na sdíleném disku \\archive.jcu.cz\install\Avast (včetně licenčního souboru pro avast! Distribution Manager).

Antivirový systém avast! Professional je možno instalovat pouze na PC v majetku JU.

Pro studenty a zaměstnance JU k domácímu použití avast! Free Antivirus získáte registrační klíč přímo na webu výrobce: http://www.avast.com/cs-cz/free-antivirus-download

Registrační klíče může výjimečně poskytnout rovněž správce multilicence: RNDr. Josef Milota (milota@jcu.cz).


 
Součást:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Bentley Select

Multilicence produktů v rámci programu Bentley Select.

Bentley Select licence na Jihočeské univerzitě pro studenty a učitele

Licence a oprávnění

Multilicence produktů Bentley Select je určena pro potřeby výuky, výzkumu a umožňuje správu a administraci budov JCU. Není určena pro žádné komerční aktivity zaměstnanců nebo studentů univerzity. Jednotlivé licence je možné instalovat na PC učebnách, PC zaměstnanců i PC studentů při dodržení licenčních podmínek dle jednotlivých specifických produktů zahrnutých v rámci licence.

 

Seznam licencí, popis jejich stažení SW a získání aktivačních kódů je popsán:

 • pro studenty a učitele na: \\archive.jcu.cz\public\Bentley
 • pro správce na: \\archive.jcu.cz\install\Bentley

 

Správcem licencí je RNDr. Josef Milota, CIT JU,  milota@jcu.cz

EPIS - právní předpisy

Licence právního SW pro 30 uživatelů.
Licence SW s právními předpisy pro 30 uživatelů.

 

Popis instalace a licenční klíč je k dispozici IT správcům na síťovém disku \\archive.jcu.cz\install\EPIS

Správcem licence je: RNDr. Josef Milota (milota@jcu.cz).

Síťovou verzi je možné v rámci interní sítě JU spustit přímo ze sdíleného disku: \\archive.jcu.cz\public\epis (sdílený disk je nejprve nutno připojit jako síťovou jednotku).

ESRI (ArcGIS)

Multilicence ESRI produktů na JCU („ESRI site licence“) je určena pro potřeby výuky, výzkumu a umožňuje správu a administraci budov JCU.

ESRI site licence na Jihočeské univerzitě pro studenty

Licence a oprávnění

Multilicence ESRI produktů na JCU („ESRI site licence“) je určena pro potřeby výuky, výzkumu a umožňuje správu a administraci budov JCU. Není určena pro žádné komerční aktivity zaměstnanců nebo studentů univerzity. Jednotlivé licence je možné instalovat na PC učebnách, PC zaměstnanců i PC studentů při dodržení licenčních podmínek dle jednotlivých specifických produktů zahrnutých v rámci „site licence“.

 

Poznámky k instalaci

Prerekvizity:

Oba produkty (ArcGIS Desktop, ArcGIS PRO) se instalují na lokální PC (desktop) a pro plnohodný běh vyžadují miminální specifikaci hardwaru (http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/get-started/installation-guide/minimum-system-requirements-.htm#) a zároveň platnou licenci. Oba produkty jsou určené pro operační systém Windows a vyžadují “Microsoft .NET Framework Version 4.5”. Během instalace si program zkontroluje jeho přítomnost. Dále je pro některé funkce vyžadován programovací jazyk Python (Python 2.7 pro ArcGIS Desktop, Python 3 pro ArcGIS PRO), pokud není přítomen, tak je nabídnuta jeho instalace.

Instalace:

Vlastní instalace je klasická “windows aplikace“, je možné zvolit kompletní instalaci nebo vybrat jen některé moduly (extenze) podle vašich požadavků. Nejdříve je nutně odinstalovat starší verze softwaru ArcGIS.

Nastavení licence:

Je možné volit následující 2 základní přístupy k licencování:

 • Licence umístěná na serveru JCU („licence manager“) – varianta pro správce, instalace na učebnách, zaměstnancům v pracovnách apod. Po instalaci je třeba určit umístění licenčního manažeru v rámci sítě JCU. Při běhu programu vyžaduje připojení k internetu a přístup k licenčnímu manažeru (v rámci sítě JCU).
 • Pomocí single “student” licence – od příslušného správce GIS na vaší fakultě (většinou vyučující GIS předmětů, případně IT správce) můžete získat “single licence code” a tento kód zadáte při vlastní instalaci v průvodci autorizace softwaru. Daná licence je možná pro produkt ArcGIS Desktop, je platná po dobu 1 roku a pro provoz ArcGISu nevyžaduje připojení PC k internetu. Po instalaci je nutné v „Authorization Wizard“ zvolit následující produkt “ArcGIS Desktop Advanced (Single Use)” a v následujícím kroku zadat aktivační kód. Jednotlivé kroky instalace:
  1. Přihlásit se na web ESRI (www.esri.com/educationedition) – vytvoření účtu je zdarma
  2. Zadat kód, který obdržíte od zodpovědného člověka na fakultě a tím provézt jeho aktivaci.
  3. Nainstalovat na vaše PC příslušný software
  4. Po vlastní instalaci v průvodci (v tomto momentě je nutné být připojen k internetu) autorizace zvolte možnost ““ArcGIS Desktop Advanced (Single Use)” a dale projděte jednotlivé kroky autorizace (tlačítko “Authorize now”)
  5. Autorizační průvodce buede požadovat výše zmíněný a na webu ESRI ověřený (viz bod 1) kód.
  6. V průvodci v části výběru extenzí nechte prázdné (bez extenzí) – extenze budou autorizovány automaticky.
  7. V případě softwaru ArcGIS PRO je nutné mít účet na stránkách ESRI (https://accounts.esri.com) a dále přidělená práva k vašemu účtu v rámci JCU. (Toto neplatí pro instalace na učebnách, v kancelářích v budovách JCU apod.) Množství licencí ArcGIS PRO je více omezené a primárně bude k dispozici v rámci konkrétní výuky.

V případě problémů se obracejte na příslušné GIS vyučující na jednotlivých fakultách (pomohou nebo vás odkážou na konkrétní lidi).

Instalační soubory je možné stáhnout po přihlášení z webu ESRI (viz bod číslo 1) nebo zde (rektorát JCU) po přihlášení pouze z vnitřní sítě JU, a to na síťovém disku \\archive.jcu.cz\public\ArcGIS

 

Instalační soubory pro desktop produkty ESRI

ArcGIS Desktop – stávající a nejrozšířenější desktop GIS software

 • ArcGIS Desktop (987,66 MB)
  • Popis: Instalace ArcGIS Desktop pro edice Basic, Standard a Advanced a volitelná rozšíření ArcGIS.

 

 • ArcGIS Desktop Background Geoprocessing (64-bit) (327,65 MB             )
 • Popis: Instalace pro geo zpracování na pozadí v 64 bitech.

 

 • Database Server (Desktop) (355,11 MB)
  • Popis: Instalace pro případ SQL Server Express k ukládání geodatabází.

 

 • ArcGIS Data Interoperability for Desktop (717,29 MB)
  • Popis: Umožní aplikaci ArcGIS přečíst a zpracovat přes 115 formátů GIS a CAD podporovaných FME Safe Software. Toto rozšíření vyžaduje dodatečné oprávnění.

 

 • ArcGIS Data Reviewer for Desktop (60,57 MB)
  • Popis: Poskytuje nástroje pro správu kontroly kvality a zavádí kvalitu dat do celkové strategie správy dat. Toto rozšíření vyžaduje dodatečné oprávnění.

 

 • ArcGIS Workflow Manager for Desktop (43,38 MB)
  • Popis: Aplikace k vymezování a spouštění procesů, nastavování pracovních postupů a správu zdrojů tak, aby to vyhovovalo vašim podnikatelským potřebám. Toto rozšíření vyžaduje dodatečné oprávnění.

 

 • ArcReader (448,02 MB)
  • Popis: Aplikace mapování plochy, díky které mohou uživatelé sledovat, zkoumat a tisknout mapy a světy.

 

ArcGIS PRO

 • ArcGIS Pro 2.0 (959,09 MB)
  • Popis: Nejnovější přírůstek do řady aplikací ArcGIS Desktop pro vizualizaci, upravování a analýzu pomocí místního obsahu, nebo obsahu z ArcGIS Online nebo Portálu pro organizaci ArcGIS.

 

 • ArcGIS Pro 2.0 Patch 1 (2.0.1) (70,08 MB)
  • Popis: Před instalací záplat ArcGIS Pro 2.0 je nutné nainstalovat samotnou aplikaci ArcGIS Pro 2.0. Stažení záplaty ArcGIS Pro je stejné jako aktualizace softwaru při používání ArcGIS Pro. Klikněte na odkaz Řešených obtíží, čímž zobrazíte seznam toho, co záplata nabízí.

 

 • Offline nápověda k produktu ArcGIS Pro (149,88 MB)
  • Popis: Soubory nápovědy ArcGIS Pro jsou nainstalovány na vašem počítači, takže pomoc máte k dispozici i offline. Před instalací offline nápovědy ArcGIS Pro je potřeba nainstalovat aplikaci ArcGIS Pro.

 

 • ArcGIS Data Interoperability for Pro (608,84 MB)
  • Popis: Produkt ArcGIS Data Interoperability umožňuje tvorbu komplexních nástrojů pro prostorovou extrakci, transformaci a nahrávání (ETL) za účelem ověřování, přesouvání a distribuce dat.

Lingea Lexicon - NABÍDKA elektronických slovníků

Přehled jednotlivých slovníků najdete na http://www.lingea.cz/cz/prehled.asp stejně jako popis jejich funkcí na http://www.lingea.cz/cz/elek.asp?lp=f&p=wi Slovníky Lingea Lexicon lze samozřejmě používat i síťově, počet licenci by měl odpovídat počtu uživatelů, kteří budou slovníky používat, stejně jako např. u lokalní instalace. Licence se sčítají, tzn. že např. při koupi 10-ti licencí anglických a 10-ti licencí německých slovníků se jedná celkem o 20 licencí a platí tedy ceny v kategorii nad 20ks z přiloženého ceníku licencí. Stejně tak se také započítávají již zakoupené licence. Kromě toho se dá individuálně dohodnout model tzv. současně spuštěných licencí, nebo pronájem licencí formou ročního poplatku včetně aktualizace. viz.http://www.lingea.cz/cz/recenze.asp?v=1 a ziskané dvojnásobné ocenění Slovník roku od Jednoty tlumočníků a překladatelů. V případě jakýchkoliv dotazů, či Vašeho zájmu o bezplatné vyzkoušeni plné verze slovníku, kontaktujte: Lukáš Dvořák Lingea s.r.o. Vackova 9, 612 00 Brno tel.: 541 233 160 e-mail: lukasd@lingea.cz internet: www.lingea.cz

Slovníky Lingea Lexicon 2002

Obsah a rozsah slovníků

Rozsah slovníků uvádíme v počtu hesel, tak jak je tomu u klasických knižních slovníků. Heslem se rozumí celé heslové slovo rozdělené na jednotlivé významy, u kterých se přehledně zobrazují jednotlivé ekvivalenty včetně jejich vazeb, příkladů, ustálených slovních spojení, doplňujících poznámek, stylových a oborových příznaků významu a frází a idiomů, ve kterých se dané heslo vyskytuje. Jednotlivé významy každého hesla jsou důsledně řazeny podle frekvence užití. Jakékoliv jiné kritérium, např. počet slov nebo slovních dvojic totiž nemůže vypovídat o rozsahu slovníku. Jedno heslo může obsahovat desítky až stovky překladů a dalších tvarů odvozených ze skloňování či časování daného hesla.

Provozování slovníků na lokální síti (LAN)

Slovníky lze samozřejmě jednoduše spouštět ze serveru, je ale potřeba zakoupit počet licencí odpovídající počtu uživatelů, kteří budou slovníky používat, stejně jako by tomu bylo u lokální instalace. Poté stačí pouze obsah instalačního CD zkopírovat na server (či jiný sdílený disk), kam mají uživatelé přístup a ze stanice provést instalaci typu "Připojit k serveru". Tato instalace na koncové stanici vytvoří zástupce pro spouštění slovníku ze serveru a nakopíruje komponentu na překlad textů do aplikace MS WORD. Slovníky lze také spouštět přímo ze serveru bez této instalace (např. při terminálovém přístupu) spuštěním souboru Lexicon.exe ze severu (či jiného sdíleného disku), kde je obsah CD nakopírován. V případě jakýchkoliv dotazů či problémů s instalací nás neváhejte zkontaktovat.

Slovníky Lingea Lexicon 2002 jsou dostupné pro:

MS Windows 95-XP, Apple MacOS (i MacOS X) , Linux, Windows CE / Pocket PC, PalmOS, Internet / Intranet

Ceník licencí Lingea Lexicon

Angličtina

1 licence

10 a více

20 a více

50 a více

100 a více

Anglický velký

1 990

1 430

1 190

1 090

920

Anglický hospodářský

1 290

930

760

660

550

Anglický technický

1 690

1 210

1 000

860

720

Anglický právnický

1 690

1 210

1 000

860

720

Anglický studijní

590

430

350

300

250

Dictionary of Business

990

710

590

500

420

Dictionary of Law

990

710

590

500

420

Dictionary of Medicine

990

710

590

500

420

Dictionary of Military Terms

990

710

590

500

420

Lingea Collins COBUILD

990

710

590

500

420

Anglický kapesní slovník pro PDA

1 490

1 070

880

760

630

Němčina

1 licence

10 a více

20 a více

50 a více

100 a více

Německý velký

1 990

1 430

1 190

1 090

920

Německý hospodářský

1 290

930

760

660

550

Německý technický

1 690

1 210

1 000

860

720

Německý právnický

1 690

1 210

1 000

860

720

Německý studijní

590

430

350

300

250

Německý kapesní slovník pro PDA

1 490

1 070

880

760

630

Francouzština

1 licence

10 a více

20 a více

50 a více

100 a více

Francouzský všeobecný slovník

1 490

1 090

990

890

790

Francouzský hospodářský

1 690

1 210

1 000

860

720

Francouzský finanční slovník

990

710

590

500

420

Francouzský kapesní slovník pro PDA

1 490

1 070

880

760

630

Španělština

1 licence

10 a více

20 a více

50 a více

100 a více

Španělský všeobecný slovník

1 490

1 090

990

890

790

Španělský hospodářský slovník

1 690

1 210

1 000

860

720

Italština

1 licence

10 a více

20 a více

50 a více

100 a více

Italský hospodářský slovník

1 690

1 210

1 000

860

720

Polština

1 licence

10 a více

20 a více

50 a více

100 a více

Velký polsko-český slovník

1 990

1 430

1 180

1 010

840

Technický polsko-český slovník

1 690

1 210

1 000

860

720

Jazykové nástroje

1 licence

10 a více

20 a více

50 a více

100 a více

Grammaticon (korektor české gramatiky)

990

710

590

500

420

Ceny jsou uvedeny v Kč a (kromě kategorie 1 licence) bez 19% DPH. Cena zahrnuje jedno plné balení jednotlivých druhů slovníků. Jednotková cena se odvozuje z celkového počtu licencí jednotlivých slovníků (neplatí pro Grammaticon). Při počtu nad 200 licencí, nebo neomezeném počtu licencí, Vám rádi vyhotovíme individuální cenovou nabídku.


 

Příklad výpočtu ceny licencí

Stav:

Mám zájem o 15 licencí Anglického velkého slovníku (AV) a 15 licencí Anglického hospodářského slovníku AH) Dále pak o 10 licencí Grammaticonu. ( .

Řešení:

Celkový počet licencí je 30 (slovníky) a 10 (Grammaticon). Platí pro mne cenová kategorie 20 a více licencí u slovníků a 10 a více licencí u Grammaticonu. Cena jedné licence AV je tedy Kč1190,- Cena jedné licenceAH je Kč 760,- Pro Grammaticon platí cena Kč 710,- za jednu licenci. řský = 15 x 760 = 11 400,-

Brno | Vackova 9, 612 00 Brno | tel./fax: +420 541 233 160 | e-mail: info@lingea.cz

Praha | Kroftova 18, 150 00 Praha 5 | tel./fax: +420 257 325 822 | e-mail: praha@lingea.cz

IČ: 253 476 59 | DIČ: CZ 253 476 59 | OR: Krajský obchodní soud v Brně, Oddíl C, Vložka 27662

Maple 9.5

Celouniverzitní licence pro 25 současně pracujících uživatelů programu pro matematické výpočty. Program je možné instalovat na všech PC a noteboocích, které patří JU. Jako licenční server je nutné použít store.jcu.cz (spuštění programu tedy vyžaduje přístup k tomuto licenčnímu serveru).

Instalační CD jsou k dispozici pro IT správce na:

\\store.jcu.cz\archive\Misc\Maple_9_5_net_inst_CD

Sdílenou instalaci je možné zprovoznit pomocí skriptu:

\\store.jcu.cz\app\instal\maple_9_5\install_shared_maple_9_5.cmd

a příslušné zástupce pro spuštění naleznete na:

\\store.jcu.cz\app\menu\Aplikace_JU\Maple 9.5


 
Součást:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Maple V 5

Celouniverzitní licence programu pro matematické výpočty. Program je možné instalovat na všech PC a noteboocích, které patří JU. Instalační CD jsou k dispozici pro IT správce na:

\\store.jcu.cz\archive\Misc\Maple_V5

Pokud program instalujete do defaultního adresáře na disk C:, je po instalaci nutné z adresáře:

C:\Program Files\Maple V Release 5\BIN.WNT

vymazat soubory:

GLU32.DLL
OPENGL32.DLL

které obsahují staré knihovny OpenGL, což se projeví ve Windows 2000, Windows XP,... nefungujícím zobrazováním grafů a písmen s českou diakritikou.


 
 
Součást:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nero - nákup licencí programů této firmy

Jako člen EUNIS má JU možnost nakupovat za výhodné ceny produkty firmy Nero. Nákupy je nutné realizovat prostřednictvím firmy Servodata (dříve Abakus) - kontaktními osobami pro jednání jsou pan Maršál a pan Vokáč -  tel.: +420 296 813 629, e-mail: vokac@servodata.net, marsal@servodata.net


 
Součást:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Office 365 pro studenty a zaměstnance JU

Uživatelé JU mohou využívat bezplatně služeb Microsoft Office 365.

Přihlášení do webového rozhraní služby je na adrese: http://office365.jcu.cz.

Studenti i zaměstnanci JU mají navíc možnost nainstalovat a zdarma používat až na pěti svých zařízeních Microsoft Office v aktuální verzi. Instalační soubory jsou dostupné po přihlášení do webového rozhraní - viz návody.

Pravidla nákupu - souhrn

 

Nákup licencí produktů Adobe Creative Cloud

Dochází k významnému zlevnění o cca 40 % produktů Adobe licencovaných formou předplatného, tzv. produktů Adobe Creative Cloud pro akademické členy sdružení EUNIS-CZ.

Zvýhodnění bylo dosaženo díky zkumulování jednotlivých nákupů všech členů v cloudovém licenčním programu VIP pomocí tzv. Propojeného členství (Linked Membership), což umožnilo posunout jednotlivé VIP účty do cenové hladiny Level 4, která představuje oproti základní cenové hladině Level 1 úsporu cca 40%. Jednotlivé účty jsou nadále nezávislé, tedy mají svou vlastní správu, svého původního administrátora, své původní výroční datum, svého vlastního prodejce.

Kterých produktů se zvýhodnění týká?
•    Jednotlivé aplikace Adobe CC, např. Photoshop, Illustrator, InDesign, Animate, Muse, Premiere a další
•    Balík produktů a služeb Adobe Creative Cloud Všechny Aplikace
•    Platí pro licence na jméno (Named license) i na počítač (Device license)

Na koho se zvýhodnění vztahuje?
Zvýhodnění se vztahuje na všechny akademické členy sdružení EUNIS-CZ

Jak se připojit k Propojenému členství?
•    Vaše stávající VIP účty (existující k cca 15. 3. 2018) jsou k Propojenému členství připojeny automaticky a jsou tedy automaticky posunuty do Levelu 4. Pravděpodobně jste již dostali mail z Adobe, který Vás informuje o zařazení Vašeho účtu do tzv. VIP Select (vyšší levely programu VIP jsou nazývány VIP Select).
•    U nových VIP účtů je potřeba, aby prodejce, který pro Vás účet zakládá, požádal prostřednictvím distributora o připojení k Propojenému členství.

Žádosti nových členů budou u distributora shromažďovány a hromadně vyřizovány jednou za měsíc, vždy k 15 dni měsíce. Doporučujeme si před objednávkou ověřit u Vašeho prodejce, zda je schopen zajistit připojení Vašeho účtu pod Propojené členství.

Informace o licenčním programu Adobe VIP naleznete v letáku zde:
www.amsoft.cz/mailings/2018-03-27-eunis/eunis-licencovani-adobe-2018-04.pdf

 

Nákup trvalých licencí Adobe v programu CLP
Členové EUNIS-CZ mají velmi výhodné podmínky i pro nákup trvalých licencí Adobe v programu CLP (nejvýhodnější hladina - Level 3), kde jsou dostupné produkty Acrobat, Lightroom, řada Elements, FrameMaker a některé další.


Pro další podrobnosti, prosím, kontaktujte svého prodejce Adobe nebo distributora:
Amos Software, tel. 284 011 211, e-mail obchod@amsoft.cz, www.amsoft.cz

Salamander 2.5

Celouniverzitní licence souborového manažeru. Program je možné instalovat na všech PC a noteboocích, které patří JU. Navíc mohou učitelé a studenti používat produkt Servant Salamander a plugin PictView pro vzdělávací účely doma a na kolejích.

 

Instalační soubory jsou k dispozici na:

\\store.jcu.cz\app\instal\Salamander

Správcem licence je: RNDr. Josef Milota (milota@jcu.cz).


 
Součást:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

STATISTICA

Multilicence statistického softwaru od firmy TIBCO Software Inc.

Popis:

Systém analytického softwaru. Obsahuje moduly pro  datové analýzy, prostředky k řízení a správě dat, grafické zobrazení dat a data miningové procedury...

Správcem licence:

RNDr. Josef Milota (milota@jcu.cz)

Ing. Jiří Koutný (koutny@jcu.cz)

 

Podmínky užití programu STATISTICA jsou upraveny Opatřením ředitele CIT JU č. 1/2009, v němž je uvedeno následující:


 

I. Multilicence programu STATISTICA

 1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (dále jen JU) používá software STATISTICA firmy TIBCO Software Inc.
 2. Multilicence programu STATISTICAzahrnuje následující moduly:
  • STATISTICA Base - Academic Year Edition
  • STATISTICA Pokročilé lineární a nelineární modely - Academic Year Edition (přídavný)
  • STATISTICA Vícerozměrné průzkumné techniky - Academic Year Edition (přídavný)
 3. Program STATISTICA je dodán v jednouživatelské a plovoucí síťové verzi v neomezeném počtu instalací, v českém a anglickém jazyce.

 

II. Podmínky užití programu STATISTICA na JU

 1. Program STATISTICA ve všech výše uvedených verzích může být použit pouze pro výukové nebo výzkumné aktivity na JU.
 2. Veškerá technická podpora, opravy, úpravy či jiné modifikace programu STATISTICA budou poskytovány prostřednictvím Centra informačních technologií JU, nikoliv prostřednictvím společnosti StatSoft.
 3. Program STATISTICA v plovoucí síťové verzi může být instalován pouze správcem IT příslušné součásti, a to jen na počítačích v učebnách nebo v pracovnách zaměstnanců JU.
 4. Program STATISTICA v jednouživatelské verzi může být nainstalován rovněž na PC ve vlastnictví zaměstnanců a studentů JU, při dodržení všech licenčních podmínek, a to pouze pro výukové nebo výzkumné aktivity na JU.
 5. Každá instalace programu STATISTICA musí být řádně zaregistrována se zadáním identifikačních údajů příslušného správce IT (který instaloval plovoucí síťovou verzi) nebo zaměstnance či studenta JU (v případě jednouživatelské verze), a to včetně univerzitní e-mailové adresy (tj. adresy, která obsahuje @jcu.cz nebo @xxx.jcu.cz, kde xxx je název domény příslušné součásti JU).

 

III. Instalační soubory a přístupové kódy

 1. Instalační soubory a přístupové kódy pro jednouživatelskou verzi programu STATISTICA jsou dostupné po přihlášení pouze z vnitřní sítě JU, a to na síťovém disku \\archive.jcu.cz\public\Statistica
 2. Instalační soubory a přístupové kódy pro síťovou verzi programu STATISTICA jsou dostupné správcům po přihlášení pouze z vnitřní sítě JU, a to na síťovém disku \\archive.jcu.cz\install\Statistica

Upozornění: Pokud je vyžadováno přihlášení, je nutné zadat přihlašovací údaje z domény AD, tj. uživatelské jméno ve tvaru username@ad.jcu.cz a standardní heslo z IDM. V případě přetrvávajících problémů navštivte HelpDesk CIT, kde vám pomohou se stažením a instalací.

Upozornění: K připojení síťového disku nelze použít webový prohlížeč. Použijte např. ikonu Tento počítač ve Windows, klikněte na nabídku Počítač a vyberte Připojit síťovou jednotku – tam zadáte adresu síťového disku.


 

Další informace a návody:
 
Výuková videa:
 

 
Součást:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

TeamViewer Corporate

Program pro uživatelskou podporu - vzdálené připojení k PC.

Jihočeská univerzita zakoupila časově neomezenou licenci TeamViewer Corporate, která umožňuje vzdálené ovládání jakéhokoli počítače způsobem, který není odlišný od fyzické přítomnosti přímo u počítače – a to i za bránami firewall. Vašemu partnerovi stačí pouze spustit malou aplikaci, ke které není nutná instalace ani oprávnění správce.

Program je možné nainstalovat na libovolné PC ve vlastnictví JU. Volně dostupné klienty (ke stažení z webuwww.teamviewer.com) lze nainstalovat na jakýkoliv PC. Customizovaný klient pro JU je k dispozici na této adrese: http://get.teamviewer.com/qs_ju

Zakoupená licence Corporate dovolí využít max 3+1 kanálů na TeamViewer server (www.teamviewer.com), takže max. čtyři správci se mohou v jeden okamžik připojit ke vzdálenému PC pomocí tohoto programu.

Na webu www.teamviewer.com je možné vytvořit vlastní účet a propojit jej s klientem TeamViewer, je možné pomocí tohoto účtu vytvářet skupiny uživatelů a také customizovat podle svých potřeb klientské programy tak, aby uživatelé byli zařazováni automaticky do skupin. Existuje celá řada dalších možností, jak program využít (prezentace,...).

Licenční číslo, důležité instalační soubory a manuály jsou pro správce dostupné na sdíleném disku \\store.jcu.cz\archive ve složce Misc\TeamViewer.

Správcem licence je RNDr. Josef Milota.


 
Součást:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Akce dokumentů

Novinky / Upozornění
IdM je znovu v provozu Systém IdM byl opraven a je znovu v provozu.
Další novinky...
HelpDesk CIT

Otevírací doba platná od 23.9.2019

Po  8.00 - 12.00   13.00 - 17.00

Út   8.00 - 12.00   13.00 - 17.00

St   8.00 - 12.00   13.00 - 17.00

Čt   8.00 - 12.00   13.00 - 17.00

Pá  8.00 - 12.00   13.00 - 17.00

Kontakt

Telefon: 38 777 1234

Mobil:    724 859 137

E-mail:  helpdesk@rt.jcu.cz

Více informací ZDE