Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace, návody / IDM - správa identit

Změna hesla IDM a hesla FreeRadius a osobního emailu pomocí portálu IDM

1. Změna hesla IDM


Portál IDM slouží uživatelům na Jihočeské univerzitě (dále JU) ke změně hesla IDM a ke změně hesla pro FreeRadius (wifi síť). Pro přihlášení se k portálu IDM lze použít URL adresy:

openidm.jcu.cz

kterou zadáte do svého internetového prohlížeče. Tato URL adresa je dostupná pouze ze sítě JU! 

Po potvrzení takto zadané adresy se Vám na obrazovce objeví „Obrázek 1“, kde je třeba zadat svoje uživatelské jméno („Username“) a platné IDM heslo („Password“).

Obrázek 1

 

Získání přístupových údajů


IDM účet (uživatelské jméno) lze nalézt na adrese:

https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr

vyplněním políček PŘÍJMENÍ a RODNÉ ČÍSLO a zadáním funkce vyhledat (zobrazí se Vám IDM LOGIN neboli uživatelské jméno / username).

Tento IDM Login zadáte do pole „Username“, viz výše obrázek č. 1.

Prvotní nastavení hesla odpovídá korporátním pravidlům JU, tzn. Jpnnnnnn,

kde:

J = 2.znak jména (velké písmeno)

p = 2.znak příjmení (malé písmeno)

nnnnnn = posledních 6 znaků rodného čísla.


Po prvním přihlášení uživatele k portálu IDM je z bezpečnostních důvodů, ale i ve vlastním zájmu uživatele, nutno si toto heslo změnit – tedy postupovat dle tohoto návodu.

Heslo musí splňovat pravidla bezpečnostní politiky pro tvorbu hesel JU, tzn. jeho délka musí být minimálně 8 znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, alespoň jedno malé písmeno

a alespoň jednu číslici. Lze využít i speciální znaky. Toto pravidlo platí pro tvorbu hesla pro přístup do portálu IDM, heslo FreeRadius (wifi síť) musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno,

alespoň jedno malé písmeno a alespoň jednu číslici. Lze využít i speciální znaky.


Jestliže se Vám ale přihlášení přesto nezdaří, kontaktujte správce IDM na e-mailové adrese idm@rt.jcu.cz.

V e-mailu uveďte Vaše jméno, příjmení, studentské/zaměstnanecké číslo a uživatelské jméno (IDM LOGIN), kterým se do portálu IDM přihlašujete! Dále stručně a výstižně popište vzniklý

problém! Tyto upřesňující informace nám urychlí řešit Vaše požadavky. Správci IDM Vám mohou, po požádání a ověření Vaší identity, provést reset hesla do výchozího tvaru.

Pokud údaje vyplníte chybně, objeví se chybové hlášení - - viz níže „Obrázek 2“
 

Obrázek 2

 

Po správném vyplnění těchto údajů („Username“ a „Password“) a potvrzení klávesou „PŘIHLÁSIT“ portál nabídne obrazovku, kde lze zvolit funkci pro změnu IDM hesla anebo FreeRadius hesla.

Příslušná funkce se aktivuje pomocí stejnojmenné klávesy – viz „Obrázek 3“.

 

 

Obrázek 3


Po zvolení funkce „Změna uživatelského hesla“ se objeví „Obrázek 4“, kde je zapotřebí vyplnit naznačené údaje, tj. heslo IDM („Současné uživatelské heslo“), které se zadává z bezpečnostních

důvodů (časová prodleva mezi zvolením příslušné funkce a zadáním konkrétních údajů pro změnu hesla).
 

 

Obrázek 4


Dále je zapotřebí vyplnit nově požadované heslo („Nové uživatelské heslo“) a toto poté potvrdit opakovaným zadáním identického hesla („Potvrzení nového hesla“), vše výše „Obrázek 4“.

Při vynechání údajů se objeví následující obrazovka („Obrázek 5“).
 

Obrázek 5


Všechny údaje je potřeba správně vyplnit. Při chybném vyplnění se zobrazí obrazovka – viz dále „Obrázek 6“.
 

Obrázek 6
 

Po správném vyplnění se dostáváme k následující obrazovce – „Obrázek 7“.
 


Obrázek 7


Poté stisknout klávesu „ZMĚNIT HESLO“ a akce se provede. Po úspěšném dokončení se v pravém horním rohu krátce objeví text o úspěšném provedení („ZMĚNA HESLA PROBĚHLA

ÚSPĚŠNĚ“) a portál přejde na obrazovku „Obrázek 3“. Pokud bychom heslo změnit nechtěli, stiskneme klávesu „ZRUŠIT“, akce se neprovede a portál rovněž přejde na obrazovku „Obrázek 3“.

 


 

2. Změna hesla FreeRadius
 

Obrázek 8
 

Nejprve je nutné opět vyplnit IDM heslo (jako v případě změny IDM hesla, z bezpečnostních důvodů) a poté přejdeme k zadání vlastního FreeRadius hesla a jeho potvrzení. Nutno dodržet na

obrázku naznačená pravidla pro jeho vyplnění (viz výše „Obrázek 8“).


Pokud pravidla nedodržíme, objeví se „Obrázek 9“ a ani při stisku klávesy „ZMĚNIT HESLO“ se akce neprovede.
 

Obrázek 9

 

Obrázek 10


V případě správného vyplnění vypadá stav tak, jak je znázorněno výše („Obrázek 10“) a po stisku klávesy „ZMĚNIT HESLO“ se akce se provede. Po úspěšném dokončení se v pravém horním

rohu krátce objeví text o úspěšném provedení („ZMĚNA HESLA PROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ“) a portál přejde na obrazovku „Obrázek 2“. Pokud bychom heslo změnit nechtěli, stiskneme klávesu

„ZRUŠIT“, akce se neprovede a portál rovněž přejde na obrazovku „Obrázek 3“.


 

3. Změna osobního e-mailu

 

Obrázek 11

Nejprve je nutné opět vyplnit předepsané údaje, tj. „Nový osobní e-mail“ a totéž pro kontrolu zopakovat v následující řádce „Potvrzení nového e-mailu“.  Poté odeslat tyto údaje pomocí
klávesy „ZMĚNIT EMAIL“ anebo celou akci je možno zrušit klávesou „ZRUŠIT“ a navrátit portál do stavu „Obrázek 3“. Pokud byl odeslán požadavek na změnu (klávesa „ZMĚNIT EMAIL“), IDM portál odešle na uvedený osobní e-mail zprávu a objeví se obrazovka „Obrázek 12“.
 

Obrázek 12

Po stisku klávesy „POKRAČOVAT“  portál přejde na obrazovku „Obrázek 3“. Následně je nutno aktivovat příslušný e-mailový portál, tuto vygenerovanou zprávu otevřít a kliknout v ní na zobrazený odkaz, který vypadá takto:

Dobrý den,
ověření emailu proveďte pomocí následujícího odkazu.

 Tato akce způsobí realizaci změny email adresy v IDM a následuje informativní obrazovka
„Obrázek 13“.

Obrázek 13

 

Po stisku klávesy „POKRAČOVAT“  portál přejde na obrazovku „Obrázek 3“.

Novinky / Upozornění
upgrade iFIS Ve dnech 13.9. až 15.9.2018 proběhne upgrade iFIS a po tuto dobu nebude funkční. Bude omezena či ovlivněna funkcionalita dalších aplikací jako např. IPS, SafeQ, AMI…
Nefunkční přihlášení? Čtěte! Pokud máte problémy s přihlášením do některých služeb, přečtěte si, prosím, tento postup.
Další novinky...
Pracoviště HelpDesk CIT

Otevírací doba:

Po  7.00 - 12.00   13.00 - 15.00

Út   7.00 - 12.00   13.00 - 15.00

St   7.00 - 12.00   13.00 - 15.00

Čt   7.00 - 12.00   13.00 - 15.00

Pá  7.00 - 12.00   13.00 - 15.00

Kontakt:

Telefon: 38 777 1234

E-mail: helpdesk@rt.jcu.cz


Více informací ZDE